Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá TSBĐ

Chia sẻ:

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ các quy định của PVcomBank về việc đưa tài sản ra bán đấu giá;

PVcomBank thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như đính kèm

 

(PVcomBank)

Thông báo thanh lý tài sản tại PVcomBank

Hình thức thanh lý: Trọn gói Danh mục & Hiện trạng tài sản: Là các...

Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ các quy...

Chi tiết