Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

Chia sẻ:

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ các quy định của PVcomBank về việc đưa tài sản ra bán đấu giá;

PVcomBank thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm

 

(PVcomBank)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ các quy...

Chi tiết

PVcomBank kiểm soát chặt các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo và...

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt...

Chi tiết