Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

Chia sẻ:

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ các quy định của PVcomBank về việc đưa tài sản ra bán đấu giá;

PVcomBank thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm

 

(PVcomBank)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá TSBĐ

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ các quy...

Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Căn cứ luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 Căn cứ các quy định của...

Chi tiết