Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Chia sẻ:

Căn cứ luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016

Căn cứ các quy định của PVcomBank về việc đưa tài sản ra bán đấu giá công khai

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) công khai thông tin về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (Chi tiết theo thông báo đính kèm).

 

(PVcomBank)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá TSBĐ

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ các quy...

Chi tiết

Thông báo thanh lý tài sản tại PVcomBank

Hình thức thanh lý: Trọn gói Danh mục & Hiện trạng tài sản: Là các...

Chi tiết